o  spoločnosti

sumit slovakia

ponúka svoje profesionálne služby v oblasti vykurovacích systémov: hydraulické vyregulovanie a termostatizácia bytových domov, meranie vykurovacích systémov inštaláciou elektronických pomerových rozdeľovačov resp. zabezpečením realizácie fakturačným meraním.

V oblasti médií - studená, teplá voda, cirkulácia, kanalizácia resp. odpad a dažďový zvod: zabezpečenie realizácie inštalácie bytových vodomerov, rekonštrukcia (výmena) stúpacích a ležatých rozvodov studenej a teplej vody, cirkulácie, kanalizácie resp. odpadu a dažďového zvodu. Rekonštrukcia plynových rozvodov.

Na všetky uvedené činnosti poskytujeme profesionálny záručný i po-záručný servis. Sme pripravení ponúknuť naše vysoko profesionálne služby na riešenie Vašich individuálnych požiadaviek.


naše služby

ponúkame:

• hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ústredného vykurovania bytových domov

• dodávku a inštaláciu vykurovacich telies

• dodávku a inštaláciu termostatických ventilov a hlavíc

• dodávku a inštaláciu elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

• dodávku a inštaláciu uzatváracích radiátorových ventilov

• dodávku a inštaláciu stúpačkových guľových uzatváracích a vypúšťacích armatúr ústredného vykurovania

• výmenu vnútorných rozvodov ústredného vykurovania

• dodávku a inštaláciu plynových kotlov a kotlov na tuhé palivo

• dodávku a inštaláciu bytových vodomerov studenej a teplej vody

• výmenu guľových uzatváracích armatúr (kohútov) studenej a teplej vody

• výmenu stúpacích a ležatých vnútorných rozvodov studenej, teplej vody a cirkulácie

• výmenu kanalizácie – odpadu a dažďového zvodu

• rekonštrukciu plynových rozvodov

• vypracovanie projektovej dokumentácie

Po realizácii diela naša spoločnosť zabezpečuje profesionálny, autorizovaný záručný a pozáručný servis.

V prípade Vášho záujmu o naše ponúkané služby Vám na požiadanie vypracujeme cenovú a technickú ponuku.


osvedčenia a certifikáty


Alpex-Gas


Inštalatér


potrubný systém Ivartrio


PZ - O - Bg1, g3, h2


vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo